VELD Vereniging Eerstelijns Diëtisten

Veld

Vereniging Eerste Lijn Diëtisten

De Vereniging Eerste Lijn Diëtisten (VELD) is een samenwerkingsverband van en voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn in de regio Delft, Westland, Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). In het samenwerkingsverband participeren eerstelijns-diëtisten die voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om de diëtisten uit de regio te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid in de steeds veranderende markt van de eerstelijnszorg. VELD biedt aangesloten diëtisten de mogelijkheid om een gelijkwaardige gesprekspartner met andere zorgverleners in de zorg te zijn.

De veranderingen in de financiering van de diëtistische zorg in de eerste lijn van de gezondheidszorg vragen om een nauwere samenwerking van de diëtisten die deze zorg aanbieden en leveren.

Deze samenwerking in de zorg is belangrijk voor twee belangrijke kernpunten:

  • Het waarborgen van de positie van de diëtetiek in de eerste lijn van de gezondheidszorg
  • Het waarborgen van kwalitatief goede diëtistische zorg voor patiënten in de eerste lijn.

Lees meer…

Ketenzorg

De zorg geleverd in het kader van multidisciplinair georganiseerde chronische zorg op het gebied van COPD, Diabetes Mellitus type 2 en Cardio Vasculair Risicomanagement / HVZ wordt vergoed vanuit de ketenzorg, mits de verwijzer en de diëtist zijn aangesloten bij de keten.

Voor een overzicht van de aangesloten huisartsen verwijzen wij naar de site van de ZEL (Zorggroep Eerste Lijn). Zij geven per kalenderjaar een overzicht van de deelnemende huisartsen per keten. Ter verduidelijking, niet alle huisartsen zijn voor alle ketens aangesloten.

Website van ZEL vind u hier.
In onze regio is de afspraak gemaakt dat wij als diëtist de behandelingen binnen de ketenzorg rechtstreeks bij de verzekeraar declareren onder code 6300. Dit in tegenstelling tot vele andere regio’s waar gedeclareerd wordt bij de zorggroep. Lees meer…Copyright Veld diëtist groep© 2016 - Gerealiseerd door Wilco Webdesign