VELD Vereniging Eerstelijns Diëtisten

Veld

Vereniging Eerste Lijn Diëtisten

De Vereniging Eerste Lijn Diëtisten (VELD) is een samenwerkingsverband van en voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn in de regio Delft, Westland, Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). In het samenwerkingsverband participeren eerstelijns-diëtisten die voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen.

LEES MEER

 

 

Ketenzorg

De zorg geleverd in het kader van multidisciplinair georganiseerde chronische zorg op het gebied van COPD, Diabetes Mellitus type 2 en Cardio Vasculair Risicomanagement / HVZ wordt vergoed vanuit de ketenzorg, mits de verwijzer en de diëtist zijn aangesloten bij de keten.

Lees meer…Copyright Veld diëtist groep© 2016 - Gerealiseerd door Wilco Webdesign